Werkwijze

Communiceren en begeleiden i.p.v. commando’s en controle

union-jack-1027898_1920Een hond is een sociaal dier die conflicten probeert te vermijden. In zijn hele manier van communiceren (lichaamstaal) is dat terug te zien. De hond laat al in een vroeg stadium zien hoe hij zich voelt maar hebben we niet geleerd die subtiele signalen te herkennen. Pas als de hond blaft, gromt of bijt reageren we en dan vaak met straf, controle en commando’s. Maar dan is de situatie al geëscaleerd, wat niet nodig is. Door al in een vroeger stadium gedrag te herkennen en de hond te begeleiden, kan veel ellende en frustratie voorkomen worden.

Om uw hond nu en in toekomstige situaties te kunnen helpen laat ik u zien hoe u het gedrag van uw hond kunt begrijpen (m.b.v. lichaamstaal) en met hem kunt communiceren. Ik leer u de vaardigheden om op de juiste manier te handelen indien nodig. De relatie tussen u en uw hond wordt eerlijker, jullie leren wat jullie van elkaar kunnen verwachten en op elkaar kunnen vertrouwen.
Uw hond krijgt meer zelfvertrouwen en bouwt de vaardigheden op die hij nodig heeft waardoor hij het dagelijks leven beter aan kan en betere keuzes maakt. Het aanleren van commando’s heeft hierbij een beperkte rol.

Zelfredzaamheid

Ik laat u zien hoe u huidig en eventueel toekomstig “probleemgedrag” op een hond-vriendelijke manier kunt oplossen.

Het proces vraagt uw tijd en inzet met een open instelling voor het perspectief van de hond. Uiteindelijk kunt alleen u (en uw familie) een blijvende verandering bewerkstelligen aangezien u degene bent die dagelijks met de hond omgaat. Ik breng u de kennis bij en begeleid u in het toepassen ervan, in een tempo die bij u en uw hond past.

Ik maak geen gebruik van middelen als slipketting, halti, anti-trektuig of stroombanden.

Methode

Mijn manier van werken is gebaseerd op de methode die Sheila Harper hanteert en waar ik mijn opleiding (IDBTS) heb gevolgd. De methode heeft een holistische benadering met als uitgangspunt dat hond & mens zoveel mogelijk in balans zijn en er een eerlijke relatie tussen de hond & mens is. communiceren en begeleidenDeze relatie is gebaseerd op communicatie, vertrouwen, respect & samenwerking. Er wordt gebruik gemaakt van de lichaamstaal (oorspronkelijk beschreven door Turid Rugaas), natuurlijk gedrag en psychologie van de hond. Het is belangrijk dat u openstaat om te zien welk eigen gedrag en omgevingsfactoren bijdragen aan het gedrag van uw hond om daar vervolgens naar te handelen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van dwang, controle of straf maar ik ga uit van de eigenschappen en mogelijkheden die u en uw hond hebben.

Persoonlijke begeleiding

Ik wil een ieder graag zo goed mogelijk helpen. Daarom heb ik er voor gekozen om hond & mens op individuele basis te begeleiden en niet in groepjes.
Iedere hond-mens relatie is anders en vraagt om een individuele aanpak. Op deze manier kan ik me tijdens een sessie volledig richten op de situatie en u  & uw hond de aandacht geven die jullie verdienen.

Theorie

Om de eigen hond (en dus ook andere honden!) te leren begrijpen en gedrag te herkennen is bepaalde theorie (zoals lichaamstaal van de hond) van belang. Tijdens de sessies zal ik dit toelichten waar dat van toepassing is. Eventueel kan hier ook apart tijd voor uitgetrokken worden.