2e Kans hond

MOMENTEEL NEEM IK GEEN NIEUWE KLANTEN MEER AAN VOOR GEDRAGSBEGELEIDING.

U kunt hier één van mijn collega’s vinden : www.pdte.eu

union-jack-1027898_1920Heb je een asielhond of de hond van iemand anders in huis genomen?
Of overweeg je om een 2e kans hond te adopteren? Er zitten namelijk veel honden in het asiel die op zoek zijn naar een nieuwe familie.

Net als mensen, verdienen honden een tweede kans.

Behalve de vragen die je altijd zou moeten stellen voordat je een hond in huis neemt (zie “Een nieuwe hond in huis”), kunnen sommige honden een “verleden” hebben. Dit verleden hoeft helemaal niet negatief te zijn maar kan soms wel wat extra aandacht vragen.
Sommige honden komen in het asiel door ziekte/familie- of financiële omstandigheden en niet vanwege gedrag.

Ongeachte de reden waarom de hond in het asiel is terecht gekomen, de overgang van asiel naar een nieuw thuis is een ingrijpende gebeurtenis: weg van alles wat bekend is naar een nieuwe omgeving met andere mensen, geuren en geluiden. Dit vraagt een goede begeleiding, vooral als de hond langere tijd in het asiel heeft gezeten.

Als je een 2e kans hond overweegt, help ik je o.a. bij:

  • Een hond uit een asiel in Nederland of uit het buitenland?
  • Voorbereidingen die nodig zijn voordat je de hond mee naar huis neemt.
  • Hoe je de overgangsfase naar het nieuwe huis zo prettig mogelijk maakt voor de hond.
  • Tips hoe de hond de beste start in zijn nieuwe huis krijgt als hij er eenmaal is.
  • Ik kan meegaan naar het asiel als je een hond op het oog hebt en wilt kennismaken.
  • Begeleiding tijdens de eerste periode dat de hond in huis is.

Indien de hond al bij je woont is begeleiding natuurlijk ook mogelijk. We bespreken hoe het tot nu toe is gegaan en in hoeverre de familie & hond zich aan de nieuwe situatie heeft aangepast. Afhankelijk van de stand van zaken geef ik tips en adviezen.
Mochten er al “problemen” zijn dan is gedragsbegeleiding mogelijk.

Met een beetje hulp kunnen 2e kans honden (weer) een heel fijn familielid worden!

asielhond