Ongewenst gedrag

union-jack-1027898_1920Uw hond vertoont ongewenst gedrag of probleemgedrag? Of hij vertoont gedrag waardoor u denkt dat de hond ergens een probleem mee heeft wat op termijn zijn welzijn zou kunnen schaden?
Het gedrag kan van allerlei aard zijn zoals bijten in de lijn of kleding, trekken aan de lijn, hyperactiviteit, overmatig blaffen, niet luisteren en agressie maar ook lusteloosheid en apathie.

Uw hond vertoont het ongewenste gedrag niet zonder reden. Het is daarom belangrijk om een oorzaak achter het gedrag te onderzoeken anders wordt het mogelijk symptoombestrijding. Dit kan tot ander ongewenst gedrag of gezondheidsklachten leiden.
Oorzaken voor ongewenst gedrag zijn heel divers: bijvoorbeeld onzekerheid, onvoldoende socialisatie, verveling, omgevingsfactoren, stress of te hoge eisen waar de hond niet aan kan voldoen.
Ook lichamelijke klachten kunnen een reden zijn voor bepaald gedrag. Daarom kan het nodig zijn dat de hond door een dierenarts wordt gecontroleerd voordat verdere begeleiding zin heeft.

Ik leg u uit hoe gedrag van honden werkt zodat u het (ongewenste) gedrag van uw hond beter begrijpt en ziet wat mogelijke oorzaken zijn. Met behulp van bepaalde vaardigheden kunt u uw hond, in situaties die lastig zijn voor hem, beter ondersteunen zodat hij het ongewenste gedrag niet meer hoeft te vertonen.
ongewenst gedrag

Aan de slag

Ter voorbereiding van het intake gesprek stuur ik een vragenlijst op om in te vullen en vooraf te retourneren.
Door de informatie vooraf te verstrekken kan het intake gesprek zoveel mogelijk besteed worden aan de eigenlijke hulpvraag.

Tijdens het intake gesprek bij u thuis bespreken we verder de situatie en wensen. Samen kijken we naar de hond en de omgeving om de uiteindelijke hulpvraag te bepalen. Eventueel gaan we naar de locatie waar bepaald gedrag plaatsvindt als dat niet in huis is.

Bij het observeren is het niet de bedoeling dat de hond getest wordt zodat hij wordt “gedwongen” tot het gedrag waar gedragsbegeleiding voor bedoeld is. Afhankelijk van de situatie zal een benadering worden gekozen:

    • Welke stappen zijn nodig om tot de gewenste situatie te komen.
    • Welke vaardigheden hebben de hond & u hiervoor nodig
    • Wat is haalbaar voor u en uw hond wat betreft tijd en middelen.

Afhankelijk van wat er speelt kunnen meerdere sessies nodig zijn.

Voortgang & Communicatie

Na elke sessie maak ik, indien gewenst, een beknopte samenvatting met daarin wat is besproken.
Indien u tussentijds vragen heeft m.b.t. de “probleem vraag”, kunt u die per e-mail of telefonisch stellen.